Els nostres Serveis

A Clínica Providència ens dediquem a la prevenció, diagnòstic i tractament d'aquelles malalties que afecten els animals de companyia utilitzant la ciència basada en l'evidència. La major part dels procediments es realitzen a les nostres instal·lacions, tot i que, si la complexitat del cas ho requereix, disposem de col·laboració especialitzada in situ, així com una estreta relació amb diversos centres de referència i urgències l'àgil connexió complementa de manera eficaç el nostre servei.


LA CONSULTA VETERINÀRIA


Clínica Providència ve oferint des de fa més de 35 anys uns serveis veterinaris de qualitat que ens han consolidat com un centre veterinari referencial al barri de Gràcia. Des de llavors atenem ininterrompudament, mitjançant cita prèvia, totes aquelles consultes mèdiques que ens puguin presentar.

Però la nostra tasca també es basa a assessorar sobre el maneig de les diferents espècies que tractem. Aconsellem sobre qualsevol tema relacionat amb l'alimentació, comportament, desparasitació ... També sobre qüestions legals (certificats oficials, passaports, microxips, etc.)

Creiem en la prevenció i per tant en la necessitat de vacunar els nostres animals per protegir-los, duem a terme campanyes periòdiques de prevenció enfront d'algunes de les malalties més importants i disposem el pla de salut VETPROTECT amb el qual, els nostres afiliats poden programar una sèrie d'actuacions basades en la prevenció que permetran conèixer més de prop l'estat de salut de la seva mascota i així poder preveure amb anticipació qualsevol problema. L, esmentat pla, a més de les visites programades per a realitzar els actes preestablerts segons la modalitat , inclou: Fins a tres visites mensuals no programades, totes les vacunes (també la de la Leishmaniosi, inclosa en un mòdul a banda) i el tractament antiparasitari anual. Tot això sense cap cost afegit


CIRURGIA DE TEIXITS TOUS


El nostre quiròfan disposa de la tecnologia i els mitjans adequats per a realitzar qualsevol intervenció quirúrgica amb un màxim de garanties.

Realitzem tots els procediments sota una estricta esterilitat, utilitzant anestèsia inhalatòria i monitoritzant en tot moment la funció cardíaca, pressió arterial, capnografia, pulsioximetria, freqüència respiratòria i temperatura del pacient.

Així mateix, disposem de respiració mecànica automatitzada per a aquelles situacions que així ho requereixin.


TRAUMATOLOGIA I ORTOPÈDIA


Cirurgia duta a terme per l'equip del Dr. Albert Barba Serrahima de "Trauma-vet", col.laborador en la unitat de Traumatologia de l'Hospital Clínic Veterinari de la UAB i doctorat en Enginyeria Biomèdica.


URGÈNCIES I HOSPITALITZACIÓ DE LLARGA DURADA


Per hospitalitzacions d'urgència o de llarga durada disposem de les instal·lacions del nostre centre d'urgències de referència, únic exclusiu per a tal fi a Barcelona. Ells gestionen les nostres urgències hospitalàries i domiciliàries cobrint així totes les eventualitats ininterrompudament durant els 365 dies de l'any. A través d'ells tenim un permanent contacte amb els nostres pacients, podent orientar i assessorar des de la nostra ubicació qualsevol actuació medicoquirúrgica consensuada o a petició dels propietaris. Existeix també la possibilitat de realitzar trasllats bidireccionals d'urgència a través d'ambulància.


LABORATORI


És sabut per tots que les anàlisis clíniques (sang, orina, femta), la histopatologia (citologies i biòpsies) i la microbiologia (cultius bacteriològics, fúngics, antibiogrames), són des de sempre complement indispensable per a la interpretació i seguiment de la majoria de patologies que poden afectar els nostres animals domèstics.

Avui dia també disposem d'una bateria de tests ràpids amb els quals podem diagnosticar gran nombre de malalties infecto contagioses, parasitàries, fins i tot hormonals, que ens fan una mica més senzilla l'apassionant tasca de la diagnosi.

La realització de totes aquestes proves és compartida, de manera que l'execució d'analítiques no rutinàries o especials, així com alguns casos en què la immediatesa no és requisit indispensable, procurem remetre les nostres mostres a alguns dels millors laboratoris externs per a veterinària, en concret: Laboratori Echevarne i Laborator IDEXX Vetlab, empreses que avui en dia ens proporcionen resultats fins i tot el mateix dia.


ELECTROCARDIOGRAFIA


L'Electrocardiografia conjuntament amb la Radiologia i l'eco- cardiografia són base indispensable per al bon diagnòstic i posterior seguiment d'una patologia cardíaca. Qualsevol actuació terapèutica al respecte, sense un registre electro cardiográfic, hauria de considerar-incompleta.

En el nostre centre aconsellem realitzar un "electro" a tots aquells animals que se sotmetent a un procediment que requereixi anestèsia, fins i tot el considerem obligat en determinats pacients i a determinades edats.


DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE


Radiologia:

Els "raigs X" segueixen sent una eina crucial per a la clínica diària. No només indispensables en traumatologia, cardiologia i pneumologia, també per a molts altres problemes i situacions, sense esmentar aquelles tècniques gastrointestinals i urogenitals que requereixen contrast.

Ecografia i Ecocardiografia:

Els ultrasons ens permeten conèixer canvis de mida, forma i densitat d'alguns òrgans. Aquests canvis estructurals en alguns casos ens avisen de posteriors alteracions funcionals i per tant ens informen amb certa precocitat per poder intervenir o bé ens serveixen com a clau diagnòstica per a algunes malalties ja instaurades. L'ecografia és un procediment senzill no invasiu, en el qual no s'empra radiació, per això s'usa prioritàriament per a aquells casos en què se sospita d'algun problema.

TAC i Ressonància Magnètica:

Són exàmens de diagnòstic que de vegades es fan necessaris per concretar amb exactitud aquells problemes que en primera instància no són diagnosticables mitjançant diagnosi per la imatge rutinària. Avui en dia disposem de diversos centres on poder referir aquests exàmens, fins i tot amb caràcter urgent si es requereix.

En general els demanarem en trastorns del sistema nerviós central i perifèric, per al diagnòstic i seguiment de neoplàsies i en determinats problemes musculars o ossis concrets, tot i que l´indicació és molt més amplia.