Plans


PLANS DE SALUT VETERALIA


A l 'any 2000, conjuntament amb altres veterinaris vam constituir l'agrupació empresarial VETERALIA, essent des de les hores socis fundadors i accionistes.

Veteralia és una associació formada per un selecte grup de clíniques veterinàries amb l'objectiu de millorar la gestió integral d'aquestes i enfortint la seva imatge i presència en el mercat. Tot això, conseqüentment, repercuteix en els nostres clients, podent donar-los una millor oferta tant en els serveis com en els productes a la seva disposició, possibilitant l'accés a promocions i disposant d'uns avantatges que d'altra manera no serien possibles.


Pla de salut Vetprotect


Què és un pla de salut?

Un pla de salut és un conjunt d'actuacions de medicina preventiva ofertes al llarg d´un any, amb un doble objectiu: Tenir un acurat control sobre la salut de la mascota i alhora poder detectar de manera precoç possibles problemes. D´aquesta manera podem oferir una major qualitat i esperança de vida a la nostra mascota i conseqüentment una millor SALUT.

Modalitats

El nostre Pla ofereix diverses modalitats, de manera que vostè pot triar la que cregui millor per al seu gos / gat en funció de l'edat, la raça, el pes, el tipus de vida, etc.

Totes inclouen com a mínim: Les visites programades segons modalitat , fins a tres visites no programades al mes. Totes les vacunes necessàries, fins i tot la Leishmaniosi , en un mòdul a part i la desparasitació periòdica. Diagnòstic per la imatge (radiografies, ecografies), higiene bucal, analítiques (sang, femtes, orina ...) Descomptes en qualsevol acte mèdic inclosa la cirurgia, descomptes en botiga, perruqueria, etc.


Plans de salut per a Gat


Document Fitxer
VetProtect Gatet Descarregar document
VetProtect Gat Adult Descarregar document
VetProtect Gat Senior Descarregar document

Plans de salut per a Gos


Document Fitxer
VetProtect Gos Cadell Descarregar document
VetProtect Gos Adult Descarregar document
VetProtect Gos Senior Descarregar document
VetProtect Leishmaniosi Descarregar document